Η Datamed, σε συνεργασία με την εταιρία Ευρωπαϊκή Δυναμική, ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο υλοποίησης του “Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας του Πε.Σ.Υ.Π. Πελοποννήσου” (9 νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγεία ευθύνης τους).

Αντικείμενο του έργου ήταν η πλήρης και ενοποιημένη μηχανογράφηση των μονάδων υγείας με βασικούς άξονες  την πλήρη μηχανογράφηση των Ιατρικών, Νοσηλευτικών και Εργαστηριακών τμημάτων του Νοσοκομείου, τον Ενιαίο Ιατρικό Φάκελο Ασθενούς σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας, τη μηχανογράφηση των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών των Νοσοκομείων, με πλήρη συμμόρφωση στο Διπλογραφικό Σύστημα και στις πρόσφατες απαιτήσεις του Υπουργείου Υγείας για συμμόρφωση στο σύστημα ΚΕΝ-DRGs, αλλά και την υλοποίηση ενός εξειδικευμένου Συστήματος Επιχειρησιακής Ευφυΐας (ΒΙ), ειδικά σχεδιασμένου για το χώρο της υγείας.