Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε το έργο "Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Πυρόσβεσης και Πυροπροστασίας στην Περιοχή της Ν.Α Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής" που είχε αναλάβει η ένωση εταιρειών Dimicro-Impetus-Top Vision-Intraway.

Στα πλαίσια του έργου παραδόθηκε ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πυροπροστασίας – Πλαίσιο Διαχείρισης Καταστροφών, το οποίο περιλαμβάνει την συνδυασμένη χρήση μιας σειράς προηγμένων τεχνολογιών (Εφαρμογή Disaster Management, Δορυφορικές Εικόνες, Ορθοφωτοχάρτες, Μοντέλα Εξομοίωσης Εξέλιξης Πυρκαγιάς, Ψηφιακό Τηλεματικό Δίκτυο Επόπτευσης και Έγκαιρης Προειδοποίησης Δασικών Πυρκαγιών, Σύστημα Διαχείρισης Οχημάτων και Πεζοπόρων Τμημάτων, Διαδικτυακή Πύλη και Voice Portal).

Σκοπός του έργου είναι η πρόληψη και η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τόσο των δασικών πυρκαγιών όσο και άλλων κρίσεων, μέσω της πρόβλεψης, του άμεσου εντοπισμού του κέντρου της κρίσης και του καλύτερου  συντονισμού όλων των εμπλεκομένων φορέων. Την ερχόμενη Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου, η ένωση, στα πλαίσια του έργου και σε συνεργασία με την Ν.Α Ανατολικής Αττικής, διοργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Ν.Α με θέμα την παρουσίαση του εγκατασταθέντος συστήματος.

Υπενθυμίζεται πως εκτός της εν λόγω ένωσης εταιρειών, είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές οι ενώσεις εταιρειών 1) Ατεσε – Εpsilon, 2) Globo – Data Concept, 3) Quality & Reliability – Elpho – Next, 4) Γηγετρον – Satways – Pylones και η εταιρεία 5) SingularLogic (με την Ιnfoδήμ ως υπερεργολάβο). Το τίμημα του έργου ανήλθε στο 1.174.941 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.