Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες του Ομίλου ICAP μεταφέρθηκαν στα Κεντρικά Γραφεία του, ολοκληρώνοντας έτσι το στρατηγικό πλάνο συστέγασης όλων των Υπηρεσιών της ICAP Group σε ένα ενιαίο ιδιόκτητο κτίριο.

Έτσι οι  υπηρεσίες Executive Search, Human Capital Consulting, Training Solutions, καθώς και Management Consulting για τον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα θα παρέχονται πλέον από τις εγκαταστάσεις των Κεντρικών Γραφείων οι οποίες διαθέτουν μοντέρνο εκπαιδευτικό κέντρο και αίθουσες πολλαπλών χρήσεων. Με την ενέργεια αυτή ολοκληρώνεται το πλάνο συστέγασης όλων των υπηρεσιών του Ομίλου στα Γραφεία της Καλλιθέας με σκοπό την αξιοποίηση συνεργιών στο μέγιστο βαθμό.

Σημειωτέον, ότι τα Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου ICAP, 6.800 τετραγωνικών μέτρων, ικανοποιούν απαιτήσεις υψηλών προδιαγραφών σε θέματα εργονομίας, ασφάλειας καθώς και οικονομίας ενέργειας ως απόδειξη αφενός της ευαισθησίας του Ομίλου σε θέματα Εργασιακού Περιβάλλοντος και αφετέρου της Οικολογικής Συνείδησης του προσωπικού και της Διοίκησης και αποτελούν ένα από τα πιο σύγχρονα Data & Business Information Centers που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη και πιο αξιόπιστη Βάση Δεδομένων στη Ν.Α. Ευρώπη.