Το έργο περιελάμβανε τον σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για το Δήμο Αγίας Βαρβάρας.

Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκε το σύνολο του γεωγραφικού υποβάθρου του Δήμου ως προς τα πολεοδομικά – χωροταξικά δεδομένα, τα κοινωφελή δίκτυα (ηλεκτροφωτισμός, Ομβρια, Λύμματα κλπ.) και εμπλουτίστηκε με γεωγραφική και περιγραφική πληροφορία για τις κοινωνικές υποδομές ώστε να παρέχεται ένας εύχρηστος διαδικτυακός οδηγός πόλης με διαδραστικούς χάρτες για κάθε εφαρμογή.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει για κάθε γεωγραφική οντότητα τόσο τα περιγραφικά στοιχεία της όσο και συνδεδεμένη πληροφορία σε ψηφιακή μορφή όπως: Όρους Δόμησης και παρεκκλίσεις, Χρήσεις Γης, ΦΕΚ εντάξεων, Τροποποιήσεις Ρυμοτομικού, Τεχνικές Εκθέσεις και Διαγράμματα Εφαρμογών, ΦΕΚ Τροποποιήσεων κ.ο.κ. Οι διαδικτυακές εφαρμογές του GIS Αγ. Βαρβάρας είναι διαθέσιμες από το Δήμο στην διεύθυνση: http://gis.agiavarvara.gr. Υπενθυμίζεται πως το τίμημα του έργου είχε οριστεί στις 174.517 ευρώ.