Ολοκληρώθηκε πρόσφατα το ερευνητικό έργο του FP7 HardAlt (New generation of protective coatings alternative to hard chrome) στο οποίο συμμετείχε ο ΣΕΠΒΕ (Σύλλογος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος) ως εταίρος.

Το έργο έχει αναπτύξει καινοτόμες ηλεκτρολυτικές νανοδομημένες επικαλύψεις Ni-P και σύνθετου με μήτρα Ni-P, με παρόμοιες ή και ενισχυμένες μηχανικές, τριβολογικές και αντιδιαβρωτικές ιδιότητες, ως εναλλακτική μέθοδο επιμετάλλωσης, αντί του θερμού ψεκασμού και της επιχρωμίωσης. Οι διεργασίες HardAlt καταναλώνουν 5 φορές λιγότερη ενέργεια, έχουν 3 φορές υψηλότερη απόδοση ρεύματος και σχεδόν 3 φορές υψηλότερο ρυθμό αύξησης.Το αποτέλεσμα του έργου ενδιαφέρει εταιρείες ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης και επικαλύψεων.