Η SeCure ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο IT Compliance που είχε αναλάβει για την Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα ΣΥΝ.Π.Ε. στα πλαίσια του προγράμματος e-Security.

Η Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα ιδρύθηκε στην Πάτρα το 1993, αποτελεί μέλος του Ομίλου Συνεταιριστικών Τραπεζών και παρέχει το σύνολο των τραπεζικών της υπηρεσιών μέσα από εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων στην περιφέρεια της Πελοποννήσου και όχι μόνο αποτελώντας κινητήριο μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας της περιοχής.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Διακοδημητρίου, Διευθυντή Οργάνωσης και Δικτύου της Τράπεζας “…η ασφάλεια των στοιχείων των πελατών και της συνεταίρων μας καθώς και η επιχειρησιακή μας συνέχεια αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα διότι πιστεύουμε ότι η εμπιστοσύνη πρέπει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο σε κάθε χρηματοοικονομική δραστηριότητα”.

Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα ανέθεσε στη SeCure την εκπόνηση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Επιχειρησιακής Συνέχειας τον Σεπτέμβριο του 2009. Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Μάρτιο του 2010 οπότε το σύστημα πιστοποιήθηκε από την TUV Austria Hellas σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 27001:2005 και BS 25999-2:2007.