Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. oλοκλήρωσε το Α’ Στάδιο Αξιολόγησης «Έλεγχος Παραδεκτού και Δικαιολογητικών Συμμετοχής» που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ICT4growth, συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 135.856.873,40 ευρώ.

Οι σχετικοί πίνακες είναι διαθέσιμοι από το web site της ΚτΠ Α.Ε. (www.ktpae.gr). Την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013 ξεκίνησε η διαδικασία του Β’ Σταδίου Αξιολόγησης «Αξιολόγηση Επιχειρηματικού Σχεδίου».