Ολοκληρώθηκε για τη σχολική χρονιά 2016-2017 το μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα πρόγραμμα φιλοξενίας μαθητών της Info Quest Technologies «Συναρμολογώντας τον υπολογιστή Quest», προσφέροντας σε περισσότερους από 300 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μια πολύτιμη εκπαιδευτική εμπειρία.

Στόχος του προγράμματος «Συναρμολογώντας τον Υπολογιστή Quest» είναι να προσφερθεί σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, ανεξάρτητα με το αν σπουδάζουν σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία, μια ουσιαστική εμπειρία εξοικείωσης με την κατασκευή των ηλεκτρονικών υπολογιστών, μία γνωριμία με τις τεχνολογίες αιχμής στις οποίες θα πρέπει να εστιάσουν το ενδιαφέρον τους, ιδιαίτερα όσοι επιθυμούν να ασχοληθούν με το αντικείμενο, αλλά και μια πρώτη επαφή με ένα δομημένο εταιρικό περιβάλλον και στελέχη με εμπειρία και ικανότητα να μεταδώσουν τη γνώση τους.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται στις εγκαταστάσεις παραγωγής και διακίνησης του επιτραπέζιου ηλεκτρονικού Υπολογιστή Quest τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών επισκέψεων που επιλέγει κάθε σχολείο.
Ανάμεσα στα οφέλη από την παρακολούθηση του προγράμματος,  κεντρική θέση έχει η ευκολότερη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής στη σχολική τάξη.