Πρόκειται για ένα έργο που έγινε με τη συνεργασία της "Κοινωνίας της Πληροφορίας" Α.Ε. και τον ΟΔΔΥ Α.Ε.

Η υλοποίηση του έργου “ΟΔΔΥnet – Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών” αφορά στη λειτουργία διαδικτυακής πύλης για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου σχετικά με τα προϊόντα του ΟΔΔΥ Α.Ε. και τη διάθεσή τους μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

Παράλληλα στο πλαίσιο του έργου κατασκευάστηκε και λειτουργεί αίθουσα πραγματοποίησης ηλεκτρονικών δημοπρασιών στις εγκαταστάσεις του ΟΔΔΥ Α.Ε. στην Μαγουλέζα.  Κάθε πολίτης που ενδιαφέρεται να τα προϊόντα του ΟΔΔΥ Α.Ε. μπορεί με πολύ εύκολο τρόπο να συμμετάσχει ελεύθερα στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, αρκεί πρώτα να πιστοποιηθεί ως χρήστης του συστήματος και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες.