«Η ψηφιακή δημόσια διοίκηση είναι προϋπόθεση στο “στοίχημα” της ανάπτυξης», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μανούσος Βολουδάκης, μιλώντας στο 8ο E Business Innovation Forum, τονίζοντας ότι ο “δρόμος” προς την ψηφιακή δημόσια διοίκηση πρέπει να συμβαδίζει με τη μεταρρύθμιση της διοίκησης συνολικά.

Οι κυβερνητικοί στόχοι είναι η βελτίωση των λειτουργιών της κεντρικής κυβέρνησης με ψηφιακά μέσα για τη μείωση της γραφειοκρατίας, μείωση του κόστους και προαγωγή της διαφάνειας. Βασικοί στόχοι είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες και η βελτίωση της λειτουργίας του δημοσίου. Ειδικότερα, μέσα στο 2013 θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για Citizen Relationship Management με στόχο να λειτουργήσει το 2015. Επίσης το 2013 θα προκηρυχθούν επίσης το ERP, το σύστημα συνεργασίας μεταξύ υπουργείων και το Σύζευξις 2 για τη διασύνδεση των 34.500 κτιρίων της κυβέρνησης. Σημαντική δράση είναι και η εφαρμογή ψηφιακών υπογραφών. Στο ΥΔΜΗΔ εφαρμόζεται από το Σεπτέμβριο με στόχο να λειτουργήσει σε όλα τα Υπουργεία μέχρι τον Ιούνιο 2013. Επίσης, ο Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Εμπορίου στο ΥΑΑΥΜΔ, ανακοίνωσε τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος προμηθειών του δημοσίου, για προϊόντα και υπηρεσίες μέσα στο καλοκαίρι του 2014 και για τα έργα τον επόμενο χρόνο.