Το ευρωπαϊκό έργο Move-on, που έχει αναλάβει η Exodus, σε συνεργασία με το ALBA Graduate Business School, την Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente, το Institute of Technology & Development Foundation και το European Distance and E-Learning Network έχει σχεδόν ολοκληρωθεί με τη δημιουργία μίας καινοτόμου mobile εφαρμογής, που υποστηρίζει την απόκτηση γνώσεων «εν κινήσει» (m-learning).

Η εφαρμογή απευθύνεται σε επαγγελματίες, από όλη την Ευρώπη, με περιεχόμενο που χωρίζεται σε τρεις τομείς: Διαχείριση Έργων, Διαπραγμάτευση και Οικονομική Διαχείριση, διαθέσιμοι σε πέντε γλώσσες, Βουλγάρικα, Ιταλικά, Ουγγρικά, Αγγλικά και Ελληνικά. Κάθε σειρά μαθημάτων αποτελείται από μία σειρά διαδραστικών επεισοδίων, αποτέλεσμα του συνδυασμού πληροφοριακών και πειραματικών στοιχείων.