Η hellas online ολοκλήρωσε τη σύναψη ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 144,5 εκατ. ευρώ και διάρκειας έξι ετών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, τα κεφάλαια από την έκδοση του ομολογιακού δανείου θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της.

Η εταιρεία μετατρέπει το σύνολο του δανεισμού της σε μακροπρόθεσμο από βραχυπρόθεσμο.

Στους άμεσους στόχους της hol παραμένει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μέχρι 150 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση των επενδύσεών της, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η οποία έχει ληφθεί από τη γενική συνέλευση της.

Διοργανωτές Έκδοσης του ομολογιακού (Mandated Lead Arrangers) ανέλαβαν από κοινού οι: Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., Alpha Τράπεζα, Τράπεζα Millenium Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς ανέλαβε τον Ρόλο του Συνδιοργανωτή.

Την κάλυψη του δανείου ανέλαβαν οι τράπεζες EFG Eurobank, Alpha Τράπεζα, Τράπεζα Millenium Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος και Proton Τράπεζα, με την Τράπεζα EFG Eurobank να έχει αναλάβει τον ρόλο του Πληρεξούσιου Καταβολών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων.