Η Intralot ανακοίνωσε ότι η εμμέσως ελεγχόμενη θυγατρική της, Intralot Finance Luxembourg S.A. πρόκειται να προβεί σε έκδοση και προσφορά ομολογιών α’ τάξης, ύψους 300.000.000 ευρώ λήξεως το 2018.

Οι Ομολογίες θα διατεθούν στην Ελλάδα σε «ειδικούς επενδυτές» και αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.