Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσος Βολουδάκης όρισε με απόφασή του τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» με τριετή θητεία.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε ο Αντώνιος Ιωαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα μέλη του ΔΣ είναι οι Ελένη Μαντζαβίνου, Στέλεχος του Τμήματος Πληροφορικής της «Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης», Ιωάννης Ζέρβας, Στέλεχος της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ (Δ31) της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, Κωνσταντίνος Τζοάννης, Μηχανικός Πληροφορικής, Διευθυντής Έργων της ΚΤΠ Α.Ε., Μίνως Γαροφαλάκης, Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, Αναστάσιος Τζήκας, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Νικόλαος Ουζούνογλου, Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Θεοδόσιος Τσαπέλας, Καθηγητής Πληροφορικής, και Ευστάθιος Παναγιωτόπουλος, Στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.