Στο πλαίσιο των γενικότερων αλλαγών που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στην PC Systems -με τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας OpenΤec και την απορρόφηση του κλάδου δικτύων της εταιρείας ComputerBank- ο Δημήτρης Στεργιόπουλος, διευθυντής πωλήσεων δημοσίου τομέα της PC Systems αναβαθμίζεται σε strategy & business development director.

O κ. Στεργιόπουλος είναι κάτοχος B.Sc. in Computer Science και M.Sc. in Information Technology Management και από τη νέα του θέση θα είναι υπεύθυνος για το στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας, καθώς και την επέκταση σε πρωτοποριακά προϊόντα, νέες αγορές και τομείς δραστηριότητας.