Ο Νίκος Βλαχόπουλος αναλαμβάνει τη Διεύθυνση Consumer Commercial συμπεριλαμβανομένου και του Retail Sales, μετά από πολυετή και επιτυχημένη πορεία στη Vodafone Ελλάδας.

Ο Ν. Βλαχόπουλος τα τρία τελευταία χρόνια ήταν Διευθυντής του Business Commercial, ενώ από το 1999 που έχει ενταχθεί στο στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας έχει εργαστεί, μεταξύ άλλων, στο Trade Marketing και Sales Operations. Ο Διονύσης Γρηγοράτος αναλαμβάνει τη Διεύθυνση Business Commercial. Ο Δ. Γρηγοράτος είχε μέχρι σήμερα την ευθύνη του Business Marketing Proposition, ενώ από το 1994 έχει εργαστεί στην εταιρεία στη Διεύθυνση Τεχνολογίας, και στην  Εμπορική Διεύθυνση.

Στον Δαμιανό Χαραλαμπίδη, Chief Operating Officer, εκτός από τις Διευθύνσεις Business Commercial, Consumer Commercial και Customer Services, θα αναφέρονται εφεξής και οι Διευθύνσεις Technology και ΙΤ Operations. Ο Matt Williams, που μέχρι σήμερα κατείχε τη θέση του Διευθυντή Consumer Commercial, μετά από δύο χρόνια σημαντικής προσφοράς σε όλο το εύρος δραστηριοτήτων του marketing, επιστρέφει στο Vodafone Group.