Την οριστικοποίηση του πλαισίου λειτουργίας και την έναρξη των εργασιών των Ομάδων Εργασίας του Φόρουμ «Ψηφιακή Ελλάδα 2020» (www.digitalgreece2020.gr) κηρύσσει η Οργανωτική Επιτροπή, με τις ανακοινώσεις των ονομάτων των μελών της Επιτροπής Στρατηγικής καθώς και των Συντονιστών και των Τεχνικών Υπευθύνων των Ομάδων Εργασίας.

Η Επιτροπή Στρατηγικής δημιουργήθηκε με σκοπό τα μέλη της, άτομα καταξιωμένα στον χώρο της πληροφορικής και των επικοινωνιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να συμβάλλουν με τις γνώσεις και την εμπειρία τους στο εγχείρημα της κατάρτισης ενός δυναμικού ολοκληρωμένου σχεδίου για το ψηφιακό παρόν και μέλλον της χώρας. Τα μέλη που επιλέχθηκαν εκπροσωπούν τους χώρους της αγοράς, των επιστημών, της έρευνας και των πανεπιστημίων και της κοινωνίας των πολιτών.

Η Οργανωτική Επιτροπή απευθύνει κάλεσμα σε κάθε πολίτη, φορέα ή επιχείρηση να συμμετάσχει δημιουργικά με τις απόψεις του στο www.digitalgreece2020.gr συμβάλλοντας στην δημιουργία προτάσεων που θα βελτιώσουν το ψηφιακό μας παρόν και θα εξασφαλίσουν ένα καλύτερο ψηφιακό μέλλον.