Σύντομα ολοκληρώνεται η εγκατάσταση 300 δορυφορικών ευρυζωνικών συνδέσεων Hellas SAT NET σε αντίστοιχα 300 σχολεία της Αλβανίας, οι οποίες εγκαθίστανται από τη θυγατρική του ΟΤΕ, Hellas SAT, και την εταιρεία Starsat της Αλβανίας.

Το έργο αυτό, το οποίο συντονίζεται από το ίδιο το Πρωθυπουργικό Γραφείο της Αλβανίας, αφορά στην εγκατάσταση δικτύων υπολογιστών και ευρυζωνικής σύνδεσης σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αλβανίας. Κύριος ανάδοχος του έργου είναι ο Αλβανικός Τηλεπικοινωνιακός Οργανισμός Albtelecom, του οποίου υπεργολάβος είναι η εταιρεία Starsat, η οποία εγκαθιστά τις ευρυζωνικές συνδέσεις Hellas SAT NET σε απομακρυσμένες περιοχές της Αλβανίας, όπως Αργυρόκαστρο, Τεπελένι, Αυλώνα, Δυρράχιο, Κορυτσά, καθώς και σε χωριά γύρω από τα Τίρανα.