Στην τελική ευθεία εισήλθε ο διεθνής ανοικτός διαγωνισμός που αφορά το έργο με τίτλο: "Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση των Υπηρεσιών που αφορούν τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών "112" με χρήση ΤΠΕ για τη βέλτιστη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης–κρίσεων για την έγκαιρη ενημέρωση των Πολιτών", που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Κι αυτό, καθώς δύο πλευρές κατέθεσαν σχετικές προσφορές για το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 7.136.480 ευρώ με ΦΠΑ. Πρόκειται για τις ΟΤΕ Α.Ε. και την ένωση των εταιρειών Space Hellas και Unisystems. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως η COSMOTE και η Space Hellas έχουν συμμετάσχει από κοινού στο ερευνητικό Έργο με τίτλο: “eΚΛΗΣΗ”, που αποσκοπεί στην υλοποίηση και επίδειξη μιας εθνικής πιλοτικής εφαρμογής του ευρωπαϊκού αυτόματου συστήματος κλήσης έκτακτης ανάγκης στα αυτοκίνητα (eCall).

Στόχος του είναι να γίνεται με αυτόματο τρόπο η ειδοποίηση για ένα τροχαίο ατύχημα, οπουδήποτε στην Ευρώπη, με τα ίδια τεχνικά πρότυπα και την αντίστοιχη ποιότητα υπηρεσίας δια μέσω της αξιοποίησης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και τον ενιαίο Ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112.

Στο πλαίσιο του Έργου eΚΛΗΣΗ, η COSMOTE είχε αναλάβει την αναγνώριση και εγκατάσταση της κλήσης έκτακτης ανάγκης (112), αλλά και τη μετάδοση του ελάχιστου συνόλου δεδομένων στο κέντρο εξυπηρέτησης, ενώ η Space Hellas “έτρεχε” την πιλοτική υλοποίηση του κέντρου εξυπηρέτησης (Public Safety Answering Point – PSAP). Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ενοποιημένου περιβάλλοντος παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες για την υποδοχή και εξυπηρέτηση κλήσεων του πανευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

Από την πλευρά της η Πολιτεία θα είναι σε θέση να παράσχει υπηρεσίες άμεσης σωστικής επέμβασης, βέλτιστης αξιοποίησης και διαχείρισης των απαιτούμενων επιχειρησιακών πόρων και παροχή βοήθειας και ενημέρωσης σχετικά με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Σήμερα, η υπηρεσία “112” παρέχεται outsourcing στον ΟΤΕ, ωστόσο επειδή υπάρχει έλλειψη της απαιτούμενης υποδομής στον φορέα, προβλέπεται η δημιουργία κέντρων τηλεφωνίας και δεδομένων στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Αυτά, θα έχουν δυνατότητες γεω-εντοπισμού και mass alerting.