Ο ΟΤΕ σημείωσε καθαρά κέρδη 434,5 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2009, καταγράφοντας πτώση 13,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2008.

Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 6,5% στα 4.458,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 815,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,6% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2008. Όσον αφορά στο τρίτο τρίμηνο, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 163,1 εκατ. ευρώ έναντι 201,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 10,4% στα 293,0 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων (προσαρμοσμένο EBITDA) μειώθηκαν κατά 8,3% σε 572,2 εκατ. ευρώ.