Αν και η Ελλάδα κατάφερε να βελτιώσει για μια ακόμα χρονιά τα ποσοστό των νοικοκυριών με πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία, εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στους ουραγούς της Eυρώπης, φιγουράροντας στην προτελευταία θέση των 28 χωρών της ΕΕ με 71%, ξεπερνώντας μόνο την εκτός Ευρωζώνης Βουλγαρία (67%).

Σε λίγο καλύτερη θέση βρίσκεται η Κύπρος, καθώς με ποσοστό 79% ξεπερνά – εκτός από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία – τη Λιθουανία (75%), την Πορτογαλία (77%), την Κροατία (76%) και τη Ρουμανία (76%). Το υψηλότερο ποσοστό (97 %) των νοικοκυριών που είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο το 2017 καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο, στη Δανία και στις Κάτω Χώρες, ενώ η Σουηδία (95%), το Ηνωμένο Βασίλειο (94%), η Γερμανία (93%) και η Φινλανδία (94%) ανέφεραν επίσης ότι πάνω από εννέα στα δέκα νοικοκυριά είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο το 2017. Δεν αποτελεί έκπληξη, τέλος, ότι καταγράφηκαν σχετικά μικρές αυξήσεις σε αρκετά κράτη μέλη, όπου η πρόσβαση των νοικοκυριών στο διαδίκτυο βρισκόταν κοντά στο σημείο κορεσμού, όπως στη Σουηδία, τις Κάτω Χώρες, το Λουξεμβούργο, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.