Καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου στην Intracom IT Services αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Κωτσής, διατηρώντας παράλληλα τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στην Intrasoft International.

Ο Α. Κωτσής αποτελεί στέλεχος του ομίλου Intracom ήδη από το 1991, αρχικά της Intracom (1991-1993) και στη συνέχεια της Ιντρασόφτ Αθήνας (1993-1995). Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος και γενικός διευθυντής της Intrasoft International στο Λουξεμβούργο (1995) της οποίας και διατελεί διευθύνων σύμβουλος από το 2006 μέχρι και σήμερα.

Με κέντρο των δραστηριοτήτων του τις Βρυξέλλες, Βέλγιο, ο Α. Κωτσής υποστηρίζει την υλοποίηση των σχεδίων διεύρυνσης του ομίλου στην ευρωπαϊκή αγορά, καθιστώντας την Intrasoft International κυρίαρχη εταιρεία στην αγορά Πληροφορικής του ευρύτερου ευρωπαϊκού δημόσιου τομέα. Είναι πτυχιούχος Μαθηματικός από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο της Καρλσρούης.