Πραγματοποιήθηκε χθες η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΕΠΕ, όπου στους κύριους άξονες των αναφορών συμπεριλήφθηκαν οι πρωτοβουλίες που ανέπτυξε ο ΣΕΠΕ κατά την τελευταία κρίσιμη διετία, μέσω συνεχών επαφών με φορείς της πολιτείας και της αγοράς, αλλά και μέσω της ενεργούς συμμετοχής σε όλες τις διαβουλεύσεις που σχετίζονται με θέματα του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Το ΔΣ του ΣΕΠΕ, απευθυνόμενο στα μέλη του Συνδέσμου αναφέρθηκε στη στρατηγική του Συνδέσμου, η οποία στο επίκεντρο της έχει την ανάδειξη του κλάδου σε στρατηγική βιομηχανία για την ανάπτυξη και ανόρθωση της οικονομίας. Επίσης ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες συγκρότησης σε σώμα του ΔΣ του ΣΕΠΕ, που προέκυψαν από τις εκλογές της Γενικής Συνέλευσης της 28ης Μαΐου 2013.

Η νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως: Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου: Αναστάσιος Τζήκας, VELLUM, Α΄ Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος: Γιάννης Θεοδωρόπουλος, SENSE ONE TECHNOLOGIES, Β΄ Αντιπρόεδρος: Γιώτα Παπαρίδου, AGILTECH, Γενικός Γραμματέας: Αθανάσιος Κωτσής, INTRASOFT INTERNATIONAL, Ειδικός Γραμματέας: Βασίλης Ορφανός, GLOBO TECHNOLOGIES, Ταμίας: Αντώνης Τσιμπούκης, CISCO SYSTEMS, Μέλος ΔΣ: Γιώργος Καρανικολός, KNOWLEDGE BROADBAND SERVICES, Μέλος ΔΣ: Μαρίκα Λάμπρου, SINGULARLOGIC, Μέλος ΔΣ: Θανάσης Πετμεζάς, cosmoONE.

Επιπλέον, ανακοινώθηκε η εκπροσώπηση του Συνδέσμου στο ΔΣ του DIGITALEUROPE, τον οργανισμό που διαμορφώνει το Πανευρωπαϊκό όραμα για τη ψηφιακή Ευρώπη, με την εκλογή του Γενικού Δ/ντή του ΣΕΠΕ, Γ. Σύρρου ως μέλους του Δ.Σ. για την επόμενη διετία.