Ο Eric Gigleux, SEE Storage Practice Director της Sun Microsystems Inc, αποσαφηνίζει την έννοια του open storage και παρουσιάζει τα πλεονεκτήματά του σε σχέση με το «παραδοσιακό» storage.

NetWeek: Πώς θα εξηγούσατε τον όρο «open storage» και ποιες είναι οι βασικές του διαφορές από το συμβατικό/ συνηθισμένο sstorage;

Eric Gigleux: Η έννοια του open storage αναφέρεται στα συστήματα storage που χτίζονται με μία ανοιχτή αρχιτεκτονική, χρησιμοποιώντας το standard hardware και λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Σε μία ανοιχτή αρχιτεκτονική, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει τα καλύτερα κομμάτια hardware και λογισμικού για τις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Ολες οι εταιρείες που αναζητούν μια ανοιχτή, οικονομικά συμφέρουσα, υψηλής απόδοσης και με δυνατότητες κλιμάκωσης πλατφόρμα μπορούν να ωφεληθούν από μία λύση open storage

Αντιθέτως, σχεδόν όλα τα σύγχρονα disk arrays και NAS storage προϊόντα, είναι κλειστά συστήματα. Οι εταιρείες δεσμεύονται έτσι στο να χρησιμοποιήσουν τα disk drives, τα controllers και το συγκεκριμένο λογισμικό του εκάστοτε παρόχου. Η αγορά του storage είναι λοιπόν σήμερα σε μεγάλο βαθμό κλειστή και «proprietary» και κατ’ επέκταση πολύ ακριβή. Από τη στιγμή που μία εταιρεία θα επιλέξει προμηθευτή storage λύσεων, δεσμεύεται, «κλειδώνεται» με μία μόνο πλατφόρμα, πάνω στην οποία μπορούν να κάνουν αναβαθμίσεις hardware και λογισμικού αλλά μόνο αυτές που προβλέπει και παρέχει ο συγκεκριμένος προμηθευτής.

Παρόλο που οι προμηθευτές λύσεων storage αξιοποιούν κοινά (commodity) components στις αναβαθμίσεις των συστημάτων τους, το κόστος για τις εταιρείες-πελάτες τους είναι πολύ υψηλό. Στο ζήτημα του κόστους, είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε και το κόστος αδειοδότησης (licensing) αλλά και συντήρησης του λογισμικού.

NetWeek: Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της υιοθέτησης μιας open storage λύσης από μια εταιρεία;

Eric Gigleux: Η αγορά δείχνει μια στροφή προς open storage λύσεις και η προσέγγιση της Sun προσφέρει 4 σημαντικά πλεονεκτήματα:

  • Υψηλής ποιότητας συστήματα storage τα οποία είναι αξιόπιστα και προσφέρουν υψηλή data integrity.
  • Μία κοινότητα open storage λογισμικού που δίνει τη δυνατότητα στους developers να αναπτύξουν υπηρεσίες storage γρήγορα σε πολλαπλές πλατφόρμες.
  • Μικρότερο κόστος -μέχρι και 90% σε σχέση με τις κλειστές, proprietary storage λύσεις.
  • Η ικανότητα εύκολα και δυναμικά οι υποδομές του ΙΤ να προσαρμόζονται προκειμένου να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές ανάγκες.

NetWeek: Σε τι είδους και μεγέθους εταιρείες απευθύνονται οι λύσεις open storage;

Eric Gigleux: Οι λύσεις OpenStorage δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένο είδος εταιρείας ή κλάδο. Ολες οι εταιρείες που αναζητούν μια ανοιχτή, οικονομικά συμφέρουσα, υψηλής απόδοσης και με δυνατότητες κλιμάκωσης πλατφόρμα μπορούν να ωφεληθούν από μία λύση open storage. Υπάρχουν ωστόσο περιοχές που ωφελούνται ιδιαίτερα από τη λύση OpenStorage, όπως το Web 2.0, το high performance computing, και το datacenter virtualization. Αυτοί οι πελάτες απαιτούν μία διαφορετική προσέγγιση από το συμβατικό storage καθώς οι απαιτήσεις των ψηφιακών δεδομένων διαφέρουν δραματικά από τα παραδοσιακά δεδομένα.

Οι εταιρείες που αξιώνουν λύσεις σε συμβατικές περιοχές του ΙΤ, όπως file serving, archiving, web storage, data sharing, backup, βάσεις δεδομένων, επίσης ωφελούνται από την επανάσταση του OpenStorage. Καθημερινά, όλο και περισσότεροι developers χτίζουν λύσεις data storage λύσεις πάνω στην πλατφόρμα OpenStorage, στις οποίες οι εταιρείες μπορούν να έχουν πρόσβαση.

NetWeek: Τι πρέπει να προσέξει μια εταιρεία κατά την εφαρμογή open storage λύσεων, προκειμένου να αποφύγουν πιθανές «παγίδες»;

Eric Gigleux: Οι εταιρείες που επιθυμούν να αναπτύξουν τη δική τους λύση OpenStorage θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην κοινότητα του OpenStorage, προκειμένου να αποκομίσουν τα μέγιστα οφέλη από το open storage. Οι εταιρείες που θα ήθελαν να αξιοποιήσουν τα οφέλη του open storage, χωρίς όμως να επενδύσουν στην ανάπτυξη και το χτίσιμο μιας λύσης, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα pre-integrated προϊόν των παρόχων που συμμετέχουν στην κοινότητα του OpenStorage. Κάθε εταιρεία πρέπει να αξιολογεί το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών του παρόχου που θα επιλέξει για να υποστηρίξει τη μετάβαση αλλά και τη λειτουργική συντήρηση.