Ο Αντώνης Τζωρτζακάκης, Γενικός Διευθυντής Σταθερής Τηλεφωνίας & Εταιρικών Πελατών της WIND Ελλάς ανανέωσε για δύο χρόνια τη θητεία του ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ECTA, κατά την ψηφοφορία που έλαβε χώρα στις 10 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της 18ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης.

Με δεδομένο ότι οι συζητήσεις για τη διαμόρφωση του Κώδικα νέων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ευρώπη βρίσκονται σε εξέλιξη, και θα είναι σε εξέλιξη για τους επόμενους 12 έως 18 μήνες, η ECTA είναι σταθερά αποφασισμένη να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ ώστε να διασφαλίζεται η ψηφιακή ανάπτυξη.