Ο Άρης Δημητριάδης ανέλαβε, από τις 18 Ιανουαρίου 2010, τη νεοσυσταθείσα θέση του Γενικού Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΟΤΕ.

Ο Α. Δημητριάδης διατηρεί παράλληλα τα καθήκοντά του ως Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου Cosmote. O Α. Δημητριάδης ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Cosmote από το 2005. Πριν από τον Όμιλο Cosmote, εργάστηκε επί σειρά ετών στον τραπεζικό τομέα πρώτα στην ABN AMRO και στην συνέχεια στην FBB-Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα ως Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου. O κ. Δημητριάδης είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών και Πολιτικής από το Kent University του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το ίδιο πανεπιστήμιο. Τέλος, διαθέτει τις πιστοποιήσεις  Εσωτερικού Ελεγκτή (CIA) και Εσωτερικού Ελεγκτή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (CFSA) από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών.