Στην Διοικητική Ομάδα του Ομίλου ICAP προστέθηκε ο Απόστολος Τσούμπρης, προερχόμενος από την IntelliSolutions, όπου κατείχε τη θέση του Chief Operating Officer.

Ο Α. Τσούμπρης ανέλαβε Director – Επικεφαλής του Συμβουλευτικού Κλάδου  της ICAP Group για τον Ιδιωτικό Τομέα με επίκεντρο τις υπηρεσίες Big Data Management, Business Planning & Strategy, Corporate Performance Management & Improvement, Business Intelligence, αλλά και υπηρεσίες Customer Strategy & Marketing.

Ο Α.Τσούμπρης είναι κάτοχος Πτυχίου Computer Engineering και Informatics και με Μεταπτυχιακές σπουδές σε Business Intelligence από το Πολυτεχνείο της Πάτρας. Η προσθήκη αυτή στο στελεχιακό δυναμικό του Ομίλου, ανάμεσα σε άλλες ενέργειες, θα ενισχύσει τη στρατηγική απόφαση για ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στις Υπηρεσίες Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων.