Ο Βασίλης Κυριακόπουλος εντάχθηκε στο στελεχιακό δυναμικό της Fujitsu Technology Solutions ως Services Sales Manager για Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ.

Με μια μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι των Πωλήσεων και των Υπηρεσιών ο Β. Κυριακόπουλος, έρχεται να ενδυναμώσει το στρατηγικό κομμάτι των services της Fujitsu, για Managed Infrastructures για το Γραφείο και το Datacenter καθώς και για “Infrastructure-as-a-Service” και Cloud Computing. Ο Β. Κυριακόπουλος εντάχθηκε στην ομάδα της Fujitsu, προερχόμενος από τη Sun Microsystems, όπου είχε διατελέσει επί 10ετια σε διάφορες επιτελικές θέσεις, με σημαντικές επιτυχίες στρατηγικής σημασίας.

Ανέπτυξε το μερίδιο αγοράς για τη Sun Microsystems στον Κλάδο των Τηλεπικοινωνιών, ως υπεύθυνος του τομέα και στη συνέχεια ανέλαβε τη θέση του Services Sales Manager για την περιοχή της Ελλάδας, Βαλκανίων, Τουρκιάς και Ισραήλ. Προηγούμενα είχε εργαστεί στην ΙΒΜ ως Sales Executive στο Τμήμα Ιδιωτικού Τομέα. Είναι δε κάτοχος πτυχίου στην Πληροφορική από το ΕΛΚΕΠΑ, και Bsc επίσης σε Πληροφορική από το Deree College.