Ο Βασίλειος Μουλακάκης, Business Consultant & Project Manager, αποχώρησε από την Airliquide Group, στην οποία ασκούσε τα καθήκοντα του IT Manager South East Europe.

 Ο Β. Μουλακάκης στο διάστημα που βρισκόταν στην εταιρεία, κατόρθωσε να αναδιοργανώσει και να εκσυγχρονίσει τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές, κυρίως στο κομμάτι της ασύρματης δικτύωσης και των Unified Communications, διατηρώντας το κόστος σε σταθερά επίπεδα. Επιπρόσθετα, ήταν υπεύθυνος για την υλοποίηση των managed print services στην εταιρεία, της προτυποποίησης του ITIL καθώς και του IT Help Desk. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στον Antenna Media Group, όπου κατείχε τη θέση του Head of Business Analysis και στην Intralot ως Senior Analyst/Programmer.