Ο Γεώργιος Προβόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ της Eurobank Bulgaria AD και πρώην Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος θα είναι ο επίσημος ομιλητής της εκδήλωσης με θέμα «Οικονομία σε Μετάβαση: Τεχνολογικές και Αναπτυξιακές Προκλήσεις» που συνδιοργανώνει η SAP Hellas με τον ΣΕΒ σύνδεσμο επιχειρήσεων και βιομηχανιών, την Τρίτη, 11 Απριλίου 2017, 18:00 – 20:30, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Η εκδήλωση αποσκοπεί στο να αναδείξει τις προκλήσεις της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας κατά τη μετάβαση σε ένα νέο τεχνολογικό πρότυπο, τα πλεονεκτήματα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά και τις πολιτικές που πρέπει να υιοθετηθούν για τη δημιουργία νέων δουλειών, ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και κοινωνικής συμμετοχής.