Ο Γιάννης Λάριος ανέλαβε Business Development Manager στην εταιρεία HellasPay. O Γ. Λάριος διαθέτει σημαντική εμπειρία στην αγορά, καθώς έχει εργαστεί με επιτυχία σε επιτελικές θέσεις στην εταιρεία Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ, ως Ειδικός Σύμβουλος του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας, καθώς και ως αντιπρόεδρος του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Κατέχει PhD από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο καθώς και πτυχίο Μηχανικού Υπολογιστών από το ΕΜΠ.