Ο Γιώργος Αραβανής αναλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, υπεύθυνος των εταιρειών call center του Ομίλου Mellon στην Ελλάδα, δηλαδή για τις εταιρείες Mellon Οικονομικές Υπηρεσίες, Fintrust και BlueSphere.

O Γ. Αραβανής παραμένει και στην προηγούμενη θέση του ως Group Services Director του Ομίλου Εταιρειών Mellon.