Ο Διομήδης Βασιλείου αποχωρεί, στις 29 Φεβρουαρίου, από τη θέση του Group CFO της Intralot, για να ακολουθήσει νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Νέος Group CFO ορίστηκε από το Δ.Σ. ο Γιώργος Κολιαστάσης, με ισχύ από την 1η Μαρτίου.

Πριν την  ανάληψη των καθηκόντων του στην Intralot, ο κ. Κολιαστάσης ήταν Group CFO της Intracom Holdings. Διετέλεσε επίσης CFO της Vodafone Greece και έχει εργαστεί για μεγάλο διάστημα ως Finance & Administration Director σε πολυεθνικές εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων, ενώ νωρίτερα κατείχε επίσης διοικητικές θέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.