Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της επιχειρηματικής μονάδας Λογισμικού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Software Division) στη SingularLogic, ανέλαβε ο Γιώργος Κουντούρης, προερχόμενος από την Avaya, στην οποία κατείχε τη θέση του Regional Managing Director.

Είναι πτυχιούχος Computer Science από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου και διαθέτει πολύχρονη εργασιακή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες πληροφορικής όπως Microsoft Hellas, 3Com Corp., και Olivetti. Ο Γιάννης Καρακαδάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της SingularLogic, τόνισε: “Η πλούσια εμπειρία του κ. Κουντούρη σε πολυεθνικές εταιρείες τεχνολογίας και πληροφορικής θα συμβάλλουν καθοριστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας της εταιρείας στην αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην οποία η εταιρεία διαθέτει ηγετικό μερίδιο με περισσότερες από 40.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο πελατολόγιό της και περισσότερους από 500 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα”.

Ο Δημήτρης Κάφαλης Γενικός Διευθυντής μέχρι σήμερα στην επιχειρηματική μονάδα Λογισμικού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Software Division), αναλαμβάνει το νέο ρόλο του Chief Operating Officer συνυφασμένο με τις ευρύτερες επιδιώξεις του Ομίλου για στρατηγική ανάπτυξη στους χώρους του ICT, των Διεθνών Αγορών και Νέων Δραστηριοτήτων.