Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στη Lavisoft Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. ανέλαβε πρόσφατα ο Γιώργος Λάμπρου, ο οποίος εργάζεται στην εταιρεία από το 1988, ενώ από το 2005 κατείχε τη θέση του Διευθυντή Διαχείρισης.

Ο Γ. Λάμπρου ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία από το Ίδρυμα Δοξιάδη (1981), ως Αναλυτής και Προγραμματιστής Υπολογιστικών Συστημάτων, και στη συνέχεια εργάστηκε στην ΑΛΦΑ ΑΒΕΕ θυγατρική της ΕΤΒΑ (1985), ως Μηχανικός Πληροφορικής. Η Lavisoft αποτελεί μία δυναμική παρουσία στο χώρο της Πληροφορικής στην Ελλάδα, έχοντας παρουσία περισσότερων των 20 ετών. Μερικοί από τους πελάτες της Lavisoft είναι: Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ, GlaxoSmithKline, Cosmote, Ελληνικά Φωσφορικά Λιπάσματα, Brinks Security, Pepsico-HBH, κ.α.