Ο Γιώργος Μαγκαβέτσος αποχώρησε από την FBBank, έπειτα από 11 χρόνια, ως επικεφαλής της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Πληροφορικής, λόγω της συγχώνευσης με την Εθνική Τράπεζα. Από την αρχή της λειτουργίας της Τράπεζας, δημιούργησε τις κατάλληλες υποδομές και διασφάλισε την εύρυθμη επιχειρηματική δραστηριότητά της με πλειάδα εφαρμογών καλύπτοντας το σύνολο των επιχειρηματικών αναγκών μιας σύγχρονης και ευέλικτης οργανωτικά Τράπεζας.

Ο Γιώργος Μαγκαβέτσος διαθέτει εμπειρία 24 ετών στον χώρο της πληροφορικής και 17 έτη στον Τραπεζικό χώρο. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και πτυχίου Μηχανικού Υπολογιστικών Συστημάτων. Στο παρελθόν εργάσθηκε για τις Τράπεζες Omega και Αγροτική Τράπεζα, ενώ παράλληλα έχει διατελέσει σύμβουλος πληροφορικής και έχει αναλάβει έργα εκπαίδευσης και ανάπτυξης εφαρμογών για λογαριασμό των εταιριών Intrasoft και ΙΒΜ Hellas.