Ο Γιώργος Μαυράκης ανέλαβε Group Sales Officer στην Encode. Προέρχεται από 9ετή θητεία στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην EMC Hellas, ενώ παλαιότερα εργάστηκε επί 15ετία στην Sun Microsystems στην Ελλάδα, αρχικά στις πωλήσεις και στην συνέχεις ως Διευθύνων Σύμβουλος. Διετέλεσε επίσης στο παρελθόν CIO στη Γενική τράπεζα και τα Ελληνικά Πετρέλαια. Έχει Master από το πανεπιστήμιο της Grenoble και πτυχίο στα μαθηματικά από το πανεπιστήμιο της Μασσαλίας.