Καθήκοντα Γενικού Οικονομικού Διευθυντή αναλαμβάνει ο Γιώργος Ράλλης, διαδεχόμενος τον Huib Dekker.

Ο Γιώργος Ράλλης εργάζεται στη Wind Ελλάς από το 2005, κατέχοντας σήμερα τη θέση του Ανώτερου Διευθυντή Σχεδιασμού & Ελέγχου. Διαθέτει περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στον τηλεπικοινωνιακό  κλάδο σε διευθυντικές θέσεις του οικονομικού τομέα.