Την εμπορική διεύθυνση στην Regate Α.Ε. αναλαμβάνει ο Γιώργος Τσατσάκος, ο οποίος εντάχθηκε στο δυναμικό της προερχόμενος από την Nubis όπου κατείχε την θέση του Διευθυντή Πωλήσεων.

Τα τελευταία 12 χρόνια έχει εργαστεί σε σημαντικές εταιρείες του χώρου της Πληροφορικής (όπως οι Altec, Dionic & Micromedia). Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι να ισχυροποιηθεί η εταιρεία Regate μέσα από νέα κανάλια και στρατηγικές συνέργειες.