Η NCR γνωστοποίησε σήμερα ότι ο Γιώργος Φλούρος αναλαμβάνει τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και Αφρικής, ο οποίος θα αναφέρεται στον Στέλιο Φράγκο, Περιφερειακό Αντιπρόεδρο Διεύθυνσης Αναδυόμενων Αγορών.

Πρωταρχικός στόχος του Γ. Φλούρου είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας με τις επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού και δημόσιου τομέα, της λιανικής πώλησης, των τηλεπικοινωνιών, καθώς και τις εταιρίες από τον ταξιδιωτικό χώρο και τον χώρο της υγείας με σκοπό τη συνδρομή της NCR στην επίτευξη υψηλότερων επιπέδων ανάπτυξης και επιτυχίας.

Η αγορά της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής είναι πολύ σημαντική για την ΝCR λόγω της τεράστιας δυνατότητας για ανάπτυξη που προκαλείται από τις αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών για αυτοεξυπηρέτηση. Ο Γ. Φλούρος πρόσφατα διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος για την NCR Κύπρου, Αιγύπτου και Αφρική, όπου διαχειρίστηκε με επιτυχία τις διευθυντικές δραστηριότητες της εταιρίας, οδηγώντας τις πωλήσεις σε αύξηση και επιτυγχάνοντας συνεχή κερδοφόρα αποτελέσματα.