Ο Γ. Ηλιόπουλος ανέλαβε Καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή στη Multirama στη θέση του Γεώργιου Κολένη, ο οποίος αποχώρησε.