Η δημιουργία Innovation Hub έχοντας ως πρότυπο το InnovAthens και η αξιοποίηση του Internet of Things (IoT) αποτελούν τα δύο σημαντικότερα projects που θα τρέξει το 2017 o Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο εκμετάλλευσης των νέων τεχνολογιών.

«Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κέντρο προώθησης της καινοτομίας και της νεανικής επιχειρηματικότητας μέσα στην πόλη με το διακριτικό τίτλο Δημοσκόπιο» δηλώνει στο NetFAX o Κωστής Μοχιανάκης, Διευθυντής Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου. Το Δημοσκόπιο, σύμφωνα με τον Κώστα Μοχιανάκη, θα έχει τρεις βασικούς στόχους:

• Να υποβοηθήσει τους νέους απόφοιτους στην υλοποίηση των καινοτόμων ιδεών τους μέσω της συμμετοχή των ωφελούμενων σε διαγωνισμούς καινοτομίας, ημέρες καριέρας και επιχειρηματικότητας, εργαστήρια επιχειρηματικότητας και καθοδήγησης, επιχειρηματικές αποστολές.
• Να τους παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικής επιτάχυνσης και υποστήριξης.
• Να αναπτύξει μια μεθοδολογία δομημένου δημοκρατικού διαλόγου για τη ανάπτυξη επιχειρηματικών πλάνων.

Ο Δήμος Ηρακλείου διαθέτει νεόδμητο ιδιόκτητο κτίριο που θα στεγάσει αυτήν την πρωτοβουλία, ενώ έχει υποβληθεί και στο Interreg Ελλάδος Κύπρου πρόταση για την χρηματοδότησή της, συνολικού προϋπολογισμού 350.000 ευρώ (τα αποτελέσματα αναμένονται τέλη Γενάρη). Πολύ υψηλή θέση στην ατζέντα του Δήμου κατέχει η αξιοποίηση του Internet of Things (IoT). Ήδη ο δήμος συμμετείχε στο πρόγραμμα RERUM του 7ου χρηματοδοτικού πλαισίου, όπου μελετήθηκε η ασφαλή μετάδοση δεδομένων από αισθητήρες (που συλλέγουν περιβαλλοντικά, κυκλοφοριακά δεδομένα κ.λπ.)  που τοποθετούνται μέσα στην πόλη προς τους servers του Δήμου.

«Το σχετικό πρόγραμμα τελείωσε πρόσφατα επιτυχώς και ο Δήμος υπόγραψε προγραμματική σύμβαση με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ ύψους 80.000 €, ώστε να εξελιχθεί περαιτέρω αυτό το project και να αποκτήσει ο Δήμος Ηρακλείου, ο πρώτος σε όλη τη χώρα, πλατφόρμα συλλογής και διάθεσης στοιχείων που θα προέρχονται από την αξιοποίηση του IoT» συμπληρώνει ο Κ. Μοχιανάκης. Μέσα στο 2017 ο Δήμος θα επενδύσει για την αγορά μετρητών συλλογής δεδομένων με ένα αρχικό προϋπολογισμό 30.000 ευρώ ο οποίος θα αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου.

Η πλατφόρμα ΙοΤ θα αποθηκεύει, θα αναλύει και θα διαθέτει τα δεδομένα είτε σε dashboard είτε με ερωτήματα on demand. Τα αποτελέσματα θα παρέχονται με μηχαναγνώσιμη μορφή (Open Data). Η πρώτη έκδοση της πλατφόρμας IoT (η οποία θα αναπτυχθεί με εργαλεία ήδη χρηματοδοτημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τοπική τεχνογνωσία) θα παρουσιαστεί το Μάρτιο του 2017, ενώ η τελική έκδοση αναμένεται να είναι έτοιμη το Σεπτέμβριο του 2017.