Στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), το οποίο εγκρίθηκε και θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Κρήτης, ο Δήμος Ηρακλείου θα διοχετεύσει 400.000 ευρώ σε αυτόνομα IT projects που θα αφορούν τον άξονα «Πολιτισμός -Τουρισμός» και αναμένεται να έχουν προκηρυχθεί από την Περιφέρεια μέχρι το φθινόπωρο.

Τα υποψήφια έργα είναι πολλά αλλά τα παρακάτω τρία έχουν τις συντριπτικά μεγαλύτερες πιθανότητες να προταθούν: (α) ψηφιοποίηση του Βενετσιάνικου Αρχείου, όπου τα διατηρημένα σε αρχεία μικροφίλμ θα ψηφιοποιηθούν και θα συνοδεύονται με τεκμηρίωση για να τα μελετούν οι ερευνητές, (β) ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών τουριστικής-πολιτιστικής προβολής και σχετικών mobile apps και (γ) εφαρμογές ψηφιοποίησης για το Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης (βυζαντινών εικόνων) της Αγίας Αικατερίνης.

Εκτός από τα παραπάνω έργα, το σχέδιο ΒΑΑ του Δήμου Ηρακλείου περιλαμβάνει και αρκετά υποέργα Πληροφορικής, τα οποία θα τρέξουν υποστηρικτικά σε άλλα κύρια έργα του σχεδίου σε τομείς όπως η αστική κινητικότητα, ο πολιτισμός, το περιβάλλον και η πολιτική προστασία, με το τελικό ποσό που θα επενδύσει ο Δήμος Ηρακλείου στην Πληροφορική να υπερβαίνει, τελικά, κατά πολύ τα 400.000 ευρώ.