Μια σειρά από τεχνολογικά projects έχει προγραμματίσει να τρέξει ο Δήμος Κοζάνης το 2017, στο πλαίσιο των δράσεων ανάπτυξης της πόλης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την περίοδο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης του Δημοτικού φωτισμού με δυνατότητα ρύθμισης φωτεινής ροής (dimming) και απομακρυσμένης διαχείρισης, όπως και την αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών με νέα φωτιστικά τεχνολογίας led σε ένα μεγάλο κομμάτι του δημοτικού φωτισμού.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 350.000 ευρώ, ενώ αναμένεται να ξεκινήσει, μετά την ανάδειξη του αναδόχου, μέχρι το καλοκαίρι. Με την υλοποίηση του έργου θα εξοικονομηθούν περίπου 440.000KWh/έτος, με το μέσο ετήσιο οικονομικό όφελος που θα αποκομίζει ο Δήμος από την εξοικονόμηση ενέργειας να πλησιάζει τα 50.000 ευρώ το χρόνο. Παράλληλα, ο Δήμος Κοζάνης θα εφαρμόσει μέσα στο επόμενο διάστημα μοντέλα διοίκησης που θα κάνουν πολύ πιο φιλική τη σχέση των πολιτών με τις υπηρεσίες του Δήμου, εφαρμόζοντας και νέες τεχνολογίες προς αυτήν την κατεύθυνση – στο πλαίσιο αυτό θα αξιοποιηθεί το νέο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου, ενώ θα εμπλουτιστεί και η νέα ιστοσελίδα του Δήμου με περισσότερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες του.

Παράλληλα, ο Δήμος εκπονεί σε συνεργασία με το ΕΜΠ το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), στο πλαίσιο του οποίου θα γίνει μια πλήρη καταγραφή των προβλημάτων κινητικότητας της πόλης (π.χ. κυκλοφοριακό, ρύποι, διαδρομές αστικών λεωφορείων, πεζόδρομοι, ρυθμίσεις φαναριών κ.λπ.) ώστε να συνταχθούν προτάσεις και λύσεις. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 100.000 ευρώ και η εκπόνηση της σχετικής μελέτης αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2018. Τέλος, προς ένταξη στο ΕΣΠΑ οδεύει το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που έχει προτείνει ο Δήμος, ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 15 εκ. ευρώ που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και την προώθηση καινοτόμων «έξυπνων» εφαρμογών στο αστικό περιβάλλον.