Ο Δήμος Μεταμόρφωσης επέλεξε την εφαρμογή «Νοιάζομαι» της Intellisoft που αφορά στη διαχείριση των Υπηρεσιών της Κοινωνικής Υπηρεσίας ενός Δήμου.

Η εφαρμογή «Νοιάζομαι» είναι μια ενιαία διαδικτυακή πλατφόρμα για 41+ διαφορετικές υπηρεσίες των Κοινωνικών Υπηρεσιών για τους ωφελούμενους – λήπτες δημότες κάθε Δήμου, με δυνατότητες ενοποίησης με εφαρμογές τρίτων (π.χ. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, ΗΔΙΚΑ, Κέντρα Κοινότητας) και τις εφαρμογές Παιδικών Σταθμών, Αθλητισμού & Πολιτισμού που έχουν ήδη οι Δήμοι. Το πλεονέκτημα της ενιαίας πλατφόρμας έγκειται στο ότι είναι δυνατή, με το πάτημα ενός πλήκτρου, η πλήρης απεικόνιση όλων των υπηρεσιών που έχει παράσχει ο Δήμος στον Πολίτη διαχρονικά με το πλήρες ιστορικό τους.