Στον ΟΤΕ ανέθεσε ο ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με πληροφορίες, την προμήθεια τηλεφωνικών κέντρων για κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του και παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης αυτών για τέσσερα έτη.

Η αρχική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχονταν στις 786.390 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ενώ η ανάθεση της προμήθειας του ΟΤΕ έγινε στις 308.068 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Παράλληλα, ο ΔΕΔΔΗΕ ανέθεσε στην SAP Hellas έργο που αφορά την παροχή υπηρεσιών πενταετούς συντήρησης αδειών χρήσης συστήματος ERP με λογισμικό κατασκευής SAP. Η αρχική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχονταν στις 740.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ενώ η ανάθεση έγινε στις 565.095 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).