Στο πλαίσιο των νέων του αρμοδιοτήτων, οι οποίες αφορούν την περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου, Δ. Κούρλας θα επικεντρωθεί στα θέματα στρατηγικής που αφορούν τους τομείς marketing και πωλήσεων της επιχειρησιακής αυτής μονάδας.

Ο Δ. Κούρλας έχει εργαστεί στο παρελθόν για σημαντικές εταιρείες του κλάδου της πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένης της Cisco. Τα τελευταία 4 χρόνια κατείχε τη θέση του Sales Manager, Channels & Indirect στην εταιρεία Computer Associates, με κύρια ευθύνη τη διαχείριση έμμεσων πωλήσεων και την ανάπτυξη καναλιών για τις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου, της Μάλτας, της Αλβανίας και της FYROM.