Τα καθήκοντα του Γενικού Δ/ντή Διαχείρισης Κινδύνων & Τραπεζικών Προϊόντων στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αναλαμβάνει ο Δημήτρης Κυπαρίσσης.

Ο Δ. Κυπαρίσσης διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό τομέα σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης. Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στη Millennium Bank (2004-2010) και Βοηθός Γενικός Διευθυντής στην BankΕuropa στην Τουρκία (2002-2004). Συμμετείχε στην ιδρυτική ομάδα της Novabank το 2000 έχοντας ήδη αναλάβει καίριες θέσεις ευθύνης στον τομέα της καταναλωτικής πίστης στη Xiosbank (1993 – 1999) και στην Τράπεζα Πειραιώς (1999-2000).