Ο Δημήτριος Γιάντσης ανέλαβε νέος Γενικός Διευθυντής του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφόρησης.

Ο Δ. Γιάντσης είναι πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Η/Υ του Πολυτεχνείου Πατρών και κάτοχος Master θετικών επιστημών στις Κινητές, Προσωπικές και Δορυφορικές επικοινωνίες από το Πανεπιστήμιο Westminster του Λονδίνου. Εργάστηκε στη Wind Hellas από το 2000 μέχρι και τον Απρίλιο του 2009 σε διάφορες θέσεις συνεχούς, με τελευταία ως Υπεύθυνος Ομάδας Έργων Δικτύου (Network Program Manager) Είναι πιστοποιημένος Project Management Professional (PMP) του Project Management Institute, μέλος του Ελληνικού και Αμερικάνικου PMI chapter και αξιολογητής του Ελληνικού Συστήματος Διαπίστευσης (E.ΣΥ.Δ.).