Ο Δημήτριος Χριστόπουλος ανέλαβε καθήκοντα διευθυντή λογιστηρίου και φορολογικών θεμάτων στην hellas online.